Serveis

- Domèstica
- Industrial
- Enllumenat públic
- Distribució xarxes baixa tensió
- Domòtica
- Disseny i muntatge de quadres elèctrics
- Il•luminació
- Butlletins, canvi de potència, de nom, altes.

- Domèstica
- Industrial
- Tractament d’aigua (Descalcificadors, osmosi, filtres...)
- Bombeig d’aigua, pous.
- Manteniment de piscines

- Calefacció
- Aire condicionat
- Instal•lació i reparació de calderes
- Aerotèrmia
- Terra radiant
- Soldadura dura
- Elaboració d’estudis tèrmics

- Intèrfons i porters automàtics
- Càmeres i videovigilància.
- Muntatges audiovisuals
- Sonoritzacions d’esdeveniments
- Instal•lacions interiors de TV