EnricBMinstal

INSTAL•LADOR, REPARADOR, MANTENEDOR.

Instal•lador autoritzat per indústria i la Generalitat de Catalunya en ELECTRICITAT ESPECIALISTA, AIGUA, INSTAL•LACIONS TÈRMIQUES i GAS. Titulat en IMATGE i SO. Serveis a particulars, empreses, comunitats, etc. Pressupost sense compromís.