1a Beerrunning Senglars de Mediona, el 17 de setembre de 2017